•  
  Een vereniging als de onze wordt door vrijwilligers draaiende gehouden. Dat is immers de essentie van een vereniging. Gezamenlijk maken we ons hard voor hetzelfde doel, veilig en prettig sporten in een gezellige omgeving.

  Om dat mogelijk te maken betaal je een bijdrage in de kosten (lees: contributie). Deze bijdrage is bij lange na niet kostendekkend.
  Om sporten betaalbaar te houden is het belangrijk dat leden zich kosteloos inzetten voor de vereniging.

 • Tijdens de algemene leden vergadering van 2017 is er besloten om alle leden en ouders van jeugdleden te vragen een taak uit te voeren ten behoeve van onze vereniging. Daarvoor hebben we een vrijwilligersbeleid opgesteld waarvan de details terug te lezen zijn in het volgende document:

  Vrijwilligersbeleid

 • De mogelijkheid bestaat om je voor een specifieke functie of taak op te geven.
  Mocht je geen gebruik maken van deze mogelijkheid, gaan wij er van uit dat je geen voorkeur hebt en zullen wij proberen om je aan een passende functie/taak te koppelen. Een overzicht van de mogelijkheden en het daar bij behorende karakter, kan je vinden in het volgende document:

  TAAK- EN FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN

 • Tijdens de bestuursvergadering van 24 mei 2018 is besloten om voor alle trainers en coaches ouder dan 18 jaar, die met minderjarigen in aanraking komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit betekent dat HV Schipluiden voor deze personen een VOG aanvraagt en men onderstaande gedragscode moet ondertekenen.

  HV Schipluiden heeft hiervoor een gedragscode voor trainers en coaches opgesteld.

  VERKLARING OMTRENT GEDRAG