• Contributie


 • Als georganiseerde vereniging hebben wij te maken met allerlei kosten die gedurende het seizoen moeten worden opgevangen. Denk aan afdrachten aan het Nederlands Handbal Verbond, verzekeringen, zaalhuur etc.
  Een belangrijk deel hiervan wordt bekostigd uit de jaarlijkse contributie.

  Daar bovenop komt nog een bijdrage aan het z.g.n. kledingfonds (zie item onderaan).

 • Toekomstige handballers kunnen vrijblijvend aan 3 trainingen deelnemen, mocht de interesse daarna gewekt zijn kan het inschrijfformulier ingevuld worden!

  Als je tijdens het lopende seizoen lid wordt, zal de contributie worden verrekend, evenredig met de resterende duur van dat seizoen.

  Als het lidmaatschap wordt opgezegd tijdens het lopende seizoen kunnen wij, in verband met vooraf gemaakte kosten, echter geen restitutie verlenen.

  Opzeggingen voor het komende seizoen dienen voor 1 april binnen te zijn bij de ledenadministratie. Bij een opzegging na 1 april zijn we helaas genoodzaakt 75 euro aan kosten in rekening te brengen.

   

 • Seizoen 2023 - 2024
  Categorie Geboortejaar Contributie per jaar Kledingfonds
  Senioren vanaf 2003 €308,00 €10,00
  A-jeugd 2004+2006 €250,00 €10,00
  B-jeugd 2007+2008 €221,00 €10,00
  C-jeugd 2009+2010 €200,00 €10,00
  D-jeugd 2011+2012 €192,00 €10,00
  E-jeugd 2013+2014 €170,00 €10,00
  F-jeugd 2015+2016 €134,00 €10,00
  Kabouters 2017 en jonger €117,50 €10,00
  Senioren recreanten vanaf 2003 €207,00 €10,00


 • Kledingfonds

  HV Schipluiden heeft een kledingfonds.
  Dit houdt in dat ieder spelend lid jaarlijks een verplichte financiële bijdrage van € 10, – in het fonds stort om daarvan een wedstrijdtenue (shirt en broekje) te kunnen kopen. Deze verplichte bijdrage wordt geïnd via een jaarlijkse contributie betaling. De kleding is eigendom van de vereniging en wordt voor ieder seizoen, via de coaches, aan de leden in bruikleen gegeven voor aanvang van de competitie.

  Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester.
  De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering.
  Aangezien de sportkleding geen eigendom van een lid is, is het goed te weten welke regels gelden bij het gebruik van het wedstrijdtenue.

  De volgende regels zijn vastgesteld:

  • Bij aanvang van het seizoen worden de shirts per team verstrekt in een kledingtas.
  • De coach zorgt voor een registratie wie in welk shirt speelt middels het invullen van een lijst.
  • Deze levert hij/zij in bij de sponsorcommissie.
  • Het wassen van de shirts zal centraal per team gebeuren of door één persoon of per toerbeurt binnen het team.
  • De kleding dient op 30 graden gewassen te worden en mogen niet in de droger. Deze dienen strikt te worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van het bestuur in overleg met de sponsorcommissie.
  • Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding minimaal een half uur voor aanvang van de volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is.
  • Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de coach dit direct na constatering te melden bij de materiaal verantwoordelijke. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van het bestuur.
  • Aan het einde van het handbalseizoen dient de coach er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken worden ingeleverd bij de sponsorcommissie. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er kleding ontbreekt die niet is gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de volgende kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler c.q. ouder/verzorger:
   a) Sportbroekje: € 13,50
   b) Sportshirt: € 16,50
  • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur in overleg met de sponsorcommissie.