• Bardienst

 • Iedereen is welkom in onze gezellige kantine.

  Dit betekent natuurlijk wel dat wij een beroep doen op jullie, om bardiensten te draaien.
  Als je jezelf hiervoor hebt aangemeld (overeenkomstig het vrijwilligersbeleid) kan je hier onder vinden wanneer je aan de beurt bent. Bovendien wordt dit schema je per e-mail toegezonden.

  Zet je dienst meteen in je agenda, of op de kalender, zodat je hem niet kan vergeten.

  Wij rekenen op jullie !!

 • Contactpersoon indeling bardiensten:
  Idette van der Burgh - bar@hvschipluiden.nl
  Contactpersoon sleutels en wisselgeld map ophalen:
  Ary Eikelenboom - voorzitter@hvschipluiden.nl

  Enige aandachtspunten;

  • Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent om te openen zodat niemand voor een gesloten deur staat.
  • Geen alcohol tijdens de bardienst.
  • Kinderen onder de 18 jaar mogen zich niet achter de bar bevinden.
  • Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken (ID vragen!).
  • Aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren wordt niet (meer) geschonken en mag de toegang worden ontzegd.
  • Wij zijn minimaal tot één uur na de laatste wedstrijd geopend.
  • Sleutels en geld na afloop bij Ary Eikelenboom in de bus gooien.
  • Overige regels en tips zijn in de kantine te vinden.